Transskribering

Kontorhajen

Oversættelser og transskriptioner Transskribering


Renskrivning kaldes også for transskription eller transskribering, hvilket betyder overførsel af lyd til tekst. I dag foregår de fleste transskriptioner fra lydfiler, som de fleste mobiltelefoner kan lave. Digitale diktafoner er selvfølgelig en anden mulighed - især hvis der er tale om lange taler. Filerne overføres nemt til Kontorhajen via internettet.


Lydfiler er store filer, som i de fleste tilfælde ikke kan sendes med almindelig mail. Desuden kan der være sikkerhedsmæssige forhold, der bestemmer, at lydfiler skal sendes på en bestemt måde.


Der findes gratisprogrammer på internettet, som er udmærket til brug for udveksling af store filer, bl.a. Dropbox, WeTransfer, DropSend og MyUpload.


Efter jeg har modtaget lydfilen, skriver jeg det talte af, nøjagtigt som det siges - hverken mere eller mindre. Teksten kan herefter redigeres af enten kunden selv eller af Kontorhajen.

 

Ved at optage vigtige samtaler eller foredrag sikrer man sig, at man får det hele med samtidig med, at man kan koncentrere sig om det, det hele handler om; indholdet af foredraget, interviewet, samtalen etc.

 


Bente Christensen  I  bente@kontorhajen.dk  I  Copyright 2018